De laatste maanden waren voor mij alles behalve makkelijk!
Zowel geestelijk als lichamelijk heb ik heel wat voor mijn kiezen gehad…
Maar het was voor een goed doel!

In het leven is het niet altijd rozengeur en maneschijn.
Je krijgt te maken met tegenslagen,
met negativiteit,
met dingen die je zelf niet in de hand hebt.
En hoewel we niet weten waarom dingen gebeuren,
weten we wel 1 ding….
We hebben de keuze hoe we er mee om gaan!

De keuze om uit al het negatieve wat gebeurt,
de positieve dingen te halen,
de kleinste mooie dingen te zien,
en al je zegeningen te tellen!

En gisteren heb ik die keuze gemaakt…
1 oktober 2018 was de dag dat ik het negatieve achter me liet en alleen nog maar de positieve dingen wil zien.
Blij wil zijn en gelukkig wil zijn…
Niet de mama en vrouw wil zijn die huilt omdat het even niet zo lekker gaat.
Maar de vrouw in het leven van mijn gezin die uit alles het positieve haalt.
Die haar kinderen de positiviteit mee geeft in de opvoeding,
zodat ook zij, nu en later, gelukkig kunnen zijn,
wat er ook gebeurt!

#positiefinhetleven is de hashtag die ik ga gebruiken tijdens mijn missie.
Mijn missie om andere te motiveren en inspireren om alle positiviteit uit het leven te halen.
Het leven is kort…. Geniet met volle teugen.
Tel je zegeningen!